Όροι χρήσης

Πατήστε ΕΔΩ για να δηλώσετε αν θέλετε να λαμβάνετε sms ή όχι

 

Όροι & Συνθήκες

Καλώς ήρθατε στο Διαδικτυακό Τόπο matzoros.gr («Ιστοχώρος»)

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Η ιστοσελίδα https://www.matzoros.gr έχει δημιουργηθεί από την ανώνυμη εταιρία «ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER» που εδρεύει στο Μ.Καραολή 23, 6ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας 14343 Ν.Χαλκηδόνα-Νέα Φιλαδέλφια, με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER και με θέματα ποικίλης ύλης για τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας (εφεξής ο «Χρήστης»).

H χρήση της ιστοσελίδας της ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER και τα σχετικά με αυτή δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχόμενων της καθώς και των τυχόν εφαρμογών της από φυσικά πρόσωπα κάτω των 18 ετών ή πρόσωπα με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η χρήση της ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συναίνεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Η συναίνεση των ανωτέρω ενηλίκων τεκμαίρεται ότι έχει δοθεί στην περίπτωση που οι ανήλικοι κάνουν χρήση της ιστοσελίδας της ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER.

Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει και να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας οφείλει να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχόμενου της.

Η ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER δύναται οποτεδήποτε να τροποποιεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας. Η ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER θα αναρτά στην ιστοσελίδα τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις όπως θα ισχύουν την εκάστοτε χρονική στιγμή και η χρήση της ιστοσελίδας από τον Χρήστη θα συνεπάγεται πλήρη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων που θα βρίσκονται σε ισχύ την εκάστοτε χρονική στιγμή.

Για οποιαδήποτε θέματα σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ο Χρήστης δύναται να απευθύνεται στην ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER στην ανωτέρω διεύθυνση και στο τηλ. 2102585300 /301.

 

II. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, δεδομένα, εμπορικά σήματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER τρίτων συνεργατών της και προστατεύεται σύμφωνα με το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.

Η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιοδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, συνολικά, τμηματικά ή περιληπτικά απαγορεύεται χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER.

Είναι δυνατή η προβολή, η ηλεκτρονική αντιγραφή, η λήψη και η εκτύπωση του υλικού που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα για προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση να μην τροποποιηθεί ή διαγραφεί οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα ή άλλα στοιχεία της ιδιοκτησίας της ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER τρίτων συνεργατών.

Τυχόν εμπορικά σήματα, ονομασίες προϊόντων, διακριτικά, ονόματα εταιριών, φωτογραφίες κλπ. που συνιστούν προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους και τυχόν αναφορά στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας ή του δικαιώματος χρήσης τους. Η ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να διαγράφει τυχόν αναφορά του Χρήστη σε εμπορικά σήματα, ονομασίες προϊόντων που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα/πνευματική ιδιοκτησία τρίτων εταιριών καθώς και να αφαιρεί φωτογραφίες, βίντεο που εμπεριέχουν περιεχόμενο που αντίκειται στα χρηστά ήθη ή είναι ανήθικο, παράνομο κλπ.

Η καταχώρηση συνταγών, φωτογραφιών, βίντεο, σχολίων από το Χρήστη συνεπάγεται την παραχώρηση της άδειας χρήσης των παραπάνω από την ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER. H ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να διορθώνει τις συνταγές, να αναπαράγει τις φωτογραφίες, συνταγές, βίντεο κλπ. καθώς και να τις προβάλλει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter κλπ.). Η δε αποδοχή των συνταγών και ακολούθως η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER. Στην περίπτωση που γίνει διαγραφή του λογαριασμού του Χρήστη για οποιοδήποτε λόγο, τυχόν καταχωρήσεις του θα συνεχίζουν να παραμένουν στην ιστοσελίδα, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER.

H ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER δύναται να αφαιρεί/διορθώνει τυχόν σχόλια του Χρήστη επί της συνταγής που επιθυμεί να δημοσιεύσει εφόσον είναι προσβλητικά, περιέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο (προβολή εμπορικών σημάτων κλπ. που ανήκουν σε τρίτες εταιρίες), σχόλια που δεν έχουν σχέση με τη συνταγή κλπ. Η ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER δύναται να διορθώνει το περιεχόμενο των συνταγών έτσι ώστε να καθίστανται αντιληπτές και κατανοητές στους υπόλοιπους χρήστες.

 

 

III. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

(HYPERLINKS)

Η ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων, των οποίων οι σύνδεσμοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα είτε από την ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER για τη διευκόλυνση του Χρήστη είτε από τους χρήστες και δεν εγγυάται την ορθότητα/ακρίβεια/επικαιροποίηση του περιεχόμενου τους. Οι εν λόγω ιστοσελίδες διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις. H ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

IV. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER

Η ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα διέπεται από σαφήνεια, ακρίβεια και θα είναι επαρκώς επικαιροποιημένο. H ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER ή τρίτοι συνεργάτες/εταιρίες που ενεργούν για λογαριασμό της καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο που αναρτάται από τους χρήστες να είναι ασφαλές και να μην είναι παράνομο, ανήθικο ή να αντίκειται στα χρηστά ήθη. Η ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση/έμμεση/υλική/ηθική ζημία που τυχόν προκληθεί στο Χρήστη από τη χρήση της ιστοσελίδας ή/και του περιεχομένου της.

Η ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να αποκλείει την εμφάνιση ιών στην ιστοσελίδα και εφαρμόζει όλα εκείνα τα τεχνικά μέσα που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα. Η ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του Χρήστη η οποία απορρέει από αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς.

Η ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αδιάλειπτη λειτουργία της ιστοσελίδας αλλά δεν εγγυάται και δε φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που η λειτουργία της ιστοσελίδας διακοπεί ή καταστεί προσωρινά μη διαθέσιμη ή παρουσιάσει οποιαδήποτε άλλη τυχόν δυσλειτουργία.

Η ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση να τροποποιεί/αναστέλλει/διακόπτει συνολικά ή μερικώς την ιστοσελίδα, να αναβαθμίζει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα ή να προβαίνει σε βελτίωσή της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της ιστοσελίδας ή της πρόσβασης σε αυτή.

Η αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση αγορών του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η λήψη συμβουλών από ειδικό σχετικά με την καταλληλότητα και προσφορότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας θεωρείται πάντοτε απαραίτητη πριν την αγορά.

 

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Χρήστης της ιστοσελίδας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους εκάστοτε κανόνες του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου που διέπουν τις τηλεπικοινωνίες. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και θα απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας (ενδεικτικά δε θα μεταδίδει περιεχόμενο που μπορεί να προσβάλλει τα δικαιώματα τρίτου, δε θα αναρτά υλικό που αντίκειται στα χρηστά ήθη, δε θα διαδίδει/επεξεργάζεται/αλλοιώνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων χρηστών) και δε θα προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτήν ή σε τρίτους ή δύναται να επηρεάσει ή να θέσει σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών/πληροφοριών της ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER.

Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση της ιστοσελίδας καθώς και για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οποιοδήποτε τρίτο εξαιτίας της ως άνω χρήσης όπως και για τυχόν αξίωση αποζημίωσης κατά της ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER έχει εγερθεί από οποιοδήποτε τρίτο λόγω αυτής της χρήσης.

Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα το λογαριασμό του. Ο Χρήστης υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Ο Χρήστης οφείλει να διασφαλίζει την τυπική έξοδό του από τον λογαριασμό του κάθε φορά που «απομακρύνεται» από την ιστοσελίδα.

Ο Χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τα τεχνολογικά μέσα και τον προσωπικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί έτσι ώστε να αποκτά την πλήρη πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Ο Χρήστης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (π.χ. προστασία από ιούς) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από αυτήν την ιστοσελίδα.

 

Γραπτά μηνύματα

Εάν το επιλέξετε, μπορείτε να παρέχετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μηνυμάτων κειμένου που περιέχουν πληροφορίες για προϊόντα, προσφορές ή γενικότερα νέα («μηνύματα κειμένου»). Δεν χρεώνουμε τέλος για να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου από εμάς, ωστόσο ο φορέας παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας μπορεί να σας χρεώσει για την αποστολή ή/και τη λήψη μηνυμάτων κειμένου και χρόνου εκπομπής, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες τυποποιημένες τιμές χρεώνονται από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σας.

Τα μηνύματα κειμένου διανέμονται μέσω τρίτων παρόχων κινητής τηλεφωνίας και, ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να ελέγξουμε ορισμένους παράγοντες που σχετίζονται με την παράδοση μηνυμάτων ή την εγγύηση διαθεσιμότητας ή απόδοσης αυτής της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για καθυστερήσεις μετάδοσης ή αποτυχίες μηνυμάτων. Για να λάβετε βοήθεια για τα μηνύματα κειμένου, μπορείτε να καλέσετε στο (+30) 2102585300 /301 ή να στείλετε emai στο [email protected].

Μπορούμε επίσης να λάβουμε την ημερομηνία, την ώρα και το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας κατά τη χρήση των μηνυμάτων κειμένου. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε σε σχέση με τα μηνύματα κειμένου σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις παρακαλούμε στείλτε μας e-mail στο [email protected].

 

Πατήστε ΕΔΩ για να δηλώσετε αν θέλετε να λαμβάνετε sms ή όχι

ΜΑΤΖΩΡΟΣ AUTO CENTER © 2018. All Rights Reserved.
Designed by